نت‌ها در عطریات برای توصیف گروه بویی آنها و ادراکی که از نام رایحه ایجاد می‌شود بکار می‌روند. مثلا در گروه بویی گلی وجود نوت‌هایی مثل رز و یا یاسمن برای شناساندن هر چه بیشتر عطر کاربرد دارد.

نت‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند:‌نت‌های بالایی، نت‌های میانی، نت‌های پایه. پس از استفاده از یک عطر هرکدام آنها در زمان‌های مشخصی بروز می‌کنند و ماندگارترین آن‌ها نت‌های پایه هستند.

همانطور که یک قطعه موسیقی با حضور نت‌ها در آن شکل می‌گیرد و پس از نواختن ساز حس تازه‌ای به مخاطب القا می‌کند، نت‌های یک عطر نیز در کنار هم و باهم گروه خاصی از حس‌‌ها را تشکیل می‌دهند، گویی که شما با داشتن یک شیشه عطر اثری هنری را برای خود خواهید داشت!

رایحه ادویه ها
رایحه های سبز
رایحه گلهای سفید
رایحه مرکبات
رایحه های طبیعی
رایحه گل ها